Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổng kết hoạt động công tác năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015

20/12/2014

 Năm 2014 là năm tỉnh long trọng kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐBP (7/5/1954 – 7/5/2014) trong điều kiện rất nhiều khó  khăn nhưng  dưới sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo của SVHTTDL, sự phối hợp và liên kết các phòng,  các đơn vị trong ngành, các đơn vị kinh doanh du lịch, Trung tâm đã hoàn tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị Đ/c Phạm  Minh Giám – GĐ TTTTXTDL đã trình bày bản báo cáo tổng kết hoạt động công tác năm 2014. Báo cáo đã nêu bật các  thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2014 như: Tổ chức thành công các nội dung được phân công trong dịp  kỷ niệm 60 năm Chiến thắng ĐBP; tham gia các sự kiện du lịch tại một số thành phố lớn trong cả nước được các doanh  nghiệp du lịch và các du khách đánh giá cao; Trung tâm đã tích cực xây dựng và sản xuất các ấn phẩm du lịch có sức lan  truyền đến du khách trong và ngoài nước… Bên cạnh những thành tích đạt được báo cáo cũng nghiêm túc nhìn nhận  những tồn tại yếu kém trong công tác triển khai nhiệm vụ trong năm và rút ra những bài học kinh nghiệm.

Trình bày phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015. Phương hướng nêu rõ năm 2015 là năm toàn đảng, toàn dân tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam đất nước hoàn toàn thống nhất, kỷ niệm 61 năm chiến thắng ĐBP, kỷ niệm 105 năm thành lập Tỉnh, Chính vì vậy công tác truyền tải hình ảnh, thông điệp con người Điện Biên tới thị trường khách du lịch là rất cần thiết. Trung tâm còn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 được SVHTTDL phê duyệt.

Sau khi Đ/c Giám trình bày bản báo cáo công tác năm 2014 và phương hướng ,nhiệm vụ năm 2015 các đại biểu, các cán bộ Trung tâm đã tham gia đóng góp ý kiến bổ xung vào bản báo cáo cũng như phương hướng, nhiệm vụ,giải pháp thực hiện năm 2015.

Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị đ/c Đoàn Văn Chì thay mặt Lãnh đạo Sở đ/c biểu dương các thành tích của Trung tâm đã đạt được trong năm 2014 và chỉ đạo trong năm 2015 tập thể Trung tâm cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi Cán bộ Trung tâm cần tăng cường tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, Công tác quảng bá thông tin cần được đa dạng, mở rộng hơn nữa, xây dựng Trung tâm thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh…

Buổi Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, các đại biểu đến dự đã chúc mừng thành công của Trung tâm TTXTDL, và mong rằng Trung tâm ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình để du lịch Điện Biên ngày càng phát triển.

Nguyễn Thảo - TTTTXTDL

Danh mục