Tiến tới thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên

05/10/2014

Thông qua quá trình tích cực tuyên truyền giới thiệu và hướng dẫn, đến nay Ban Vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận Đơn đề nghị gia nhập Hiệp hội của 42 đơn vị, trong đó có 10 doanh nghiệp, 26 Nhà nghỉ, 01 Nhà hàng và 05 Bản văn hóa du lịch. Đồng thời Ban Vận động đã xây dựng Hồ sơ đề nghị thành lập Hiệp hội, bao gồm: Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội, Dự kiến phương phướng hoạt động của Hiệp hội giai đoạn 2014-2019, Lý lịch tư pháp của người đứng đầu Ban Vận động, Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở….

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh du lịch đã tích cực tham gia vào quá trình vận động, nêu rõ các quy định của pháp luật đối với quá trình thành lập và hoạt động của Hiệp hội cấp tỉnh, khái quát những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động của Hiệp hội sau khi chính thức được thành lập, mong muốn các Hội viên sẽ đoàn kết, thống nhất, tích cực tham gia các hoạt động đưa Ngành Du lịch ngày càng phát triển.

Sau khi Ban Vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên trình bày Dự thảo Điều lệ và các nội dung có liên quan, các Đại biểu dự Hội nghị đã cơ bản thống nhất với các nội dung của Dự thảo Điều lệ, bao gồm: 7 Chương và 28 Điều. Với các nội dung cơ bản như:

Chương I: Quy định tên gọi (tên Tiếng Việt, tiếng Anh, tên viết tắt), tôn chỉ, mục đích, địa vị pháp lý, trụ sở, phạm vi và lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Chương II: Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội;

Chương III: Các quy định đối với Hội viên của Hiệp hội;

Chương IV: Các quy định về tổ chức của Hiệp hội;

Chương V: Các quy định về tài chính và tài sản của Hiệp hội;

Chương VI: Quy định đối với khen thưởng và kỷ luật;

Chương VII: Điều khoản thi hành Điều lệ;

Ngay sau Hội nghị, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên sẽ hoàn thiện Hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét cho phép thành lập Hiệp hội trong thời gian tới.

 

Phạm Văn Thăng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên

 

 

Danh mục