Các Lễ hội trong tuần lễ hội Du lịch năm 2017 tại tỉnh Hòa Bình hưởng ứng năm Du lịch quốc gia năm 2017-Lào cai-Tây bắc.

26/01/2017

Các lễ hội được diễn ra từ ngày 31/01/2017 đến 06/02/2017 (Tức từ mùng 4 đến ngày 10 tháng giêng âm lịch năm Đinh Dậu)

+ Lễ hội Chùa Tiên, huyện Lạc Thủy: Khai mạc ngày 31/01/2017 (tức ngày mùng 4 tháng giêng, âm lịch).

+ Lễ hội Đình Làng Vôi xã Thanh Nông huyện Lạc Thủy, khai mạc vào ngày 02/02/2017 (tức ngày mùng 06 tháng giêng âm lịch).

+ Lễ hội Nhà máy in tiền huyện Lạc Thủy vào ngày 04/02/2017 (tức ngày mùng 08 tháng Giêng âm lịch).

+ Lễ hội Mường Động, huyện Kim Bôi: Khai mạc ngày 04/02/2017 (tức ngày mùng 8 tháng giêng, âm lịch).

+ Lễ hội Khai Hạ Mường Bi, huyện Tân lạc: Hai ngày 03 và 04/02/2017, khai mạc ngày 04/02/2017 (tức ngày mùng 8 tháng giêng, âm lịch).

+ Lễ hội Đình Cổi, huyện Lạc Sơn: Khai mạc ngày 04/02/2017 (tức ngày mùng 8 tháng giêng, âm lịch).

+ Lễ hội Đình Ngòi, thành phố Hòa Bình: Khai mạc ngày 05/02/2017 (tức ngày mùng 9 tháng giêng, âm lịch).

+ Lễ hội Xên Mường, huyện Mai Châu: Khai mạc ngày 06/02/2017 (tức ngày mùng 10 tháng giêng, âm lịch).

Danh mục