Hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch năm 2014

22/11/2014

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật trong lĩnh vực du lịch như: Luật Du lịch; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Thông tư 88, 89 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch, kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch; Nghị định 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo...

Thông qua Hội nghị đã cung cấp nội dung cơ bản về các quy định của Pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch. Từng bước nâng cao kiến thức và năng lực thi hành pháp luật cho đội ngũ quản lý Nhà nước và các cán bộ quản lý tại các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch và định hướng phát triển du lịch nói chung, du lịch Điện Biên nói riêng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thu Trang - Phòng Nghiệp vụ Du lịch

Danh mục