Hệ thống hang động xã Đường Thượng: Kiệt tác của thiên nhiên

05/12/2016
Ngay đầu cửa hang đã xuất hiện nhiều nhũ đá kỹ vĩ.
Ngay đầu cửa hang đã xuất hiện nhiều nhũ đá kỹ vĩ.
Càng vào sâu, hệ thống thạch nhũ càng phong phú ngay giữa không gian rộng lớn trung tâm của hang.
Càng vào sâu, hệ thống thạch nhũ càng phong phú ngay giữa không gian rộng lớn trung tâm của hang.
Từ trần hang đến dưới nền, chỗ nào cũng có những kiến tạo thạch nhũ đủ loại hình thù.
Từ trần hang đến dưới nền, chỗ nào cũng có những kiến tạo thạch nhũ đủ loại hình thù.
Nhiều thạch nhũ khổng lồ có lẽ được hình thành qua hàng nghìn năm kiến tạo.
Nhiều thạch nhũ khổng lồ có lẽ được hình thành qua hàng nghìn năm kiến tạo.
Những nhũ đá vẫn đang trong quá trình được kiến tạo.
Những nhũ đá vẫn đang trong quá trình được kiến tạo.
Khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả sự kỳ vĩ của hệ thống thạch nhũ trong các hang động này.
Khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả sự kỳ vĩ của hệ thống thạch nhũ trong các hang động này.

Tác giả bài viết: Duy Tuấn – Đại Tâm

Danh mục