TỔ CHỨC CUỘC THI “THIẾT KẾ MẪU, SẢN XUẤT CÁC MẶT HÀNG LƯU NIỆM LÀM QUÀ TẶNG CHO KHÁCH DU LỊCH” TỈNH LAI CHÂU NĂM 2017

08/06/2017

  

Danh mục