ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LÀO CAI NHIỆM KỲ 2014- 2018

17/09/2014

      Đại hội đã tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kì 2011 – 2014, ngoài hoàn thành các công việc chuyên môn Công đoàn Trung tâm còn tham gia một số hoạt động tiêu biểu như: thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia ủng hộ Trường Sa, Hoàng Sa; ủng hộ thôn Sâu Chua, xã Sa Pả, huyện Sa Pa….. Đồng thời đại hội cũng đề ra phương hướng nhiệm kì mới như: Tăng cường tuyên truyền giáo dục đoàn viên nghiên cứu, nắm chắc các yêu cầu về hoạt động chuyên môn; Đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” …..

Đặc biệt đại hội đã nhận được những ý kiến đóng góp của các đoàn viên công đoàn Trung tâm TT$XTDL và ý kiến chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Bằng hình thức biểu quyết công khai đại hội đã bầu ra 3 đồng chí trong ban chấp hành công đoàn nhiệm kì mới:  1, Bùi Thị Hoài Thu; 2, Lưu Vân Anh; 3. Lê Thị Hương Giang và các đồng chí tham dự đại hội công đoàn cấp trên.

                                 Phan Thị Phượng - TTTTXTDL Lào Cai

Danh mục