Chương trình hợp tác thông tin xúc tiến phát triển du lịch giữa Trung tâm TTXTDL tỉnh Điện Biên và Trung tâm TTXTDL tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020

26/12/2014

 Tại chương trình hợp tác có Đc Phạm Văn Thăng – Phó Trưởng phòng Nghiêp vụ Sở VHTT&DL , đại diện Trung tâm TTXTDL tỉnh  Điện Biên có Đ/c Phạm Minh Giám – Giám đốc, Đ/c Hoàng Văn Trung – P.Giám đốc, đại diện Trung tâm TTXTDL tỉnh Phú Thọ có  Đ/c Phùng Thị Hoa Lê – P. Giám đốc Phụ trách; Đ/c Nguyễn Đắc Hùng – PGĐ,  cùng có sự có mặt của cán bộ nhân viên hai Trung  tâm.

 Nội dung chương trình hợp tác , hai bên thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm xúc tiến và phối hợp tham gia các Hội thảo,  Hội chợ, Triển lãm và các sự kiện lớn của hai tỉnh, tạo điều  kiện thực hiện chương trình tuyên truyền giới thiệu về du lịch của địa  phương trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là trên chuyên trang của hai đơn vị.

Hợp tác  trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch, về quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; tình hình thị trường, phát triển sản phẩm, nguồn nhân lực và công tác đào tạo du lịch. Bên cạnh đó còn hợp tác, thống nhất kết nối tour, tuyến, điểm du lịch giữa hai tỉnh với nhau. Từng bước nâng cao sự đa dạng hóa, tính chuyên nghiệp, chất lượng của dịch vụ.

Lãnh đạo hai Trung tâm ký kết hợp tác trao đổi

Thông qua chương trình hợp tác, liên kết nhằm thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Phát huy những lợi thế của mỗi địa phương, thu hút khách du, tạo các tour, tuyến liên vùng hoàn chỉnh và giới thiệu quảng bá chung trong và ngoài nước.

Nguồn TTTTXTDL Điện Biên

Danh mục