Tour Du lịch tại Hòa Bình

26/08/2013

                                             

                              CHƯƠNG TRÌNH 1:   2 NGÀY 1 ĐÊM(MAI CHÂU HÒA BÌNH)

 

Ngày 1: Hà Nội - Hòa Bình - Hang Kia.

Sáng khách đi từ Hà Nội lên đến khách sạn Hòa Bình đón HDẫn địa phương đưa khách tới Xà Lĩnh ăn trưa, sau khi ăn trưa khách đi bộ tới Hang Kia (đi bộ đg rừng Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4). ăn tối và ngủ đêm tại hang Kia (dân tộc H’Mong)

 

Ngày 2 : Hang kia xà Lĩnh- Hòa bình- Hà Nội.

Sau khi khách ăn sáng, khách đi bộ từ Hang Kia ra Xà Lĩnh (Theo đường chính). Ăn trưa chiều khách về Hà Nội. Kết thúc chương trình .

 

 

                        CHƯƠNG TRÌNH 2: 2 NGÀY 1 ĐÊM(MAI CHÂU- HÒA BÌNH)

 

Ngày 1:Hà Nội – Bản Lác – Xăm Khòe

Sáng khách đi từ Hà Nội lên đến khách sạn Hòa Bình đón HDẫn địa phương đưa khách tới Bản Lác ăn trưa chiều xe của khách đưa khách vao Xăm Khòe, khách bắt đầu đi bộ từ Xăm Khòe về Bản Bước. ăn tối và ngủ đêm tại Bản Bước (Dân Tộc Thái)

 

Ngày 2:Bản Bước – Vạn Mai – Hà Nội

Sau khi ăn sáng khách đi bộ từ Bản Bước tới Vạn Mai, Ăn trưa tại vạn Mai chiều xe đưa khách về Hà Nội. Kết thúc chương trình tại Mai Châu.

 

 

                        CHƯƠNG TRÌNH3:   2 NGÀY 1 ĐÊM(MAI CHÂU HÒA BÌNH)

 

Ngày 1: Hà Nội – Hòa Bình – Hang Kia.

Sáng khách đi từ Hòa Bình  HDẫn địa phương đưa khách tới Rừng già ( Xã Pò Báu) đi bộ từ  Rừng già tới Xà Lĩnh ăn trưa, sau khi ăn trưa khách đi bộ tới Hang Kia (đi bộ đg rừng Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4). ăn tối và ngủ đêm tại hang Kia (dân tộc H’Mong)

 

 

Ngày 2 : Hang kia– xà Lĩnh- Hòa bình- Hà Nội( Mai châu)

Sau khi khách ăn sáng, khách đi bộ từ Hang Kia ra Xà Lĩnh (Theo đường chính). Ăn trưa tại Xà Lĩnh.  Chiều khách về Hà Nội hoặc Mai Châu. Kết thúc chương trình .

 

 

Giá Trọn gói :                                                             USD/pax

 

 

2pax

3-5pax

6-9pax

10-13pax

14-16pax

17-20pax

21-25pax

115

91

71

60

57

54

52

 

                           CHƯƠNG TRÌNH  2 NGÀY1 ĐÊM  PULUÔNG

 

Ngày 1 :

Hướng dẫn Của Cty CP DLHB đón khách từ Mai Châu đưa đến Bản Sại ăn trưa. Sau khi ăn trưa khách bắt đầu đi bộ từ Bản Sại đến Bản Hang. Ăn tối và ngủ đêm tại Bản Hang.

Ngày 2 :

Sau khi ăn sáng, khách đi bộ từ Bản Hang quay về cầu Phú Lệ( qua Bản Sại Khoảng 1 km) xe  đón khách về Khách Sạn Hòa Bình I. Ăn trưa tại Khách Sạn Chiều khách về Hà Nội Kết thúc Chương trình tại Hòa Bình.

 

Giá trọn gói :                                                        USD/pax

 

2pax

3-5pax

6-9pax

10-13pax

14-16pax

17-20pax

21-25pax

130

102

79

67

63

58

56

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY 2 ĐÊM(MAI CHÂU- HÒABÌNH)

Ngày 1: Hà Nội – Hòa Bình- Xà lĩnh – Hang Kia.

Hướng dẫn địa phương đón khách tại khách sạn Hoà Bình sau đó đi đến rừng già bắt đầu đi bộ tới Xà Lĩnh ăn trưa(2h00 đi bộ).Chiều đi bộ đến Hang Kia(3h00 đi bộ) ăn tối và ngủ đêm tại Hang Kia ( dân tộc H’ Mông)

Ngày 2: Hang Kia – cay Nặm – Bản Bước.

Ăn sáng, khách đi bộ đến bản Cay Nặm ăn trưa picnic tại Cay Nặm . Chiều đi bộ về bản Bước ăn tối và ngủ đêm tại bản Bước.( dân tộcThái)

Ngày 3: Bản Bước – Mai Hịch – Bản Lác.

Ăn sáng, đi bộ đến Mai Hịch . Xe của khách đón khách về bản Lác ăn trưa và kết thúc chương trình Trekking  tại Mai Châu.

* Giá trọn gói:      Đơn vị tính USD / pax

2 pax

3 - 5 pax

6 - 9 pax

10 - 13pax

14 - 16pax

17 - 20pax

21-25pax

185

147

110

93

86

82

80

 

 

            CHƯƠNG TRÌNH 4 NGÀY  3 ĐÊM (MAI CHÂU-HÒA BÌNH)

 

Ngày 1: Hòa Bình- Xà Lĩnh - Hang Kia .

Khách xuất phát từ Hà Nội tới Hòa Bình đón HDẫn địa phương đi Xà Lĩnh. Ăn trưa tại Xà Lĩnh. Chiều đi bộ đến Hang Kia. Ăn tối và ngủ đêm tại Hang Kia.

Ngày 2:Hang Kia- Táu Nà- Cun Pheo.

 Ăn sáng. Từ Hang Kia đi Hin Pén. Ăn trưa picnic tại Hin Pén. Chiều đi bộ tới Cun Pheo. Ăn tối và ngủ đêm tại Cun Pheo.( Dân Tộc Mường)

Ngày 3: Cun Pheo- Săm Khòe.

Ăn sáng. Đi bộ đến Săm Khòe. Sau khi ăn trưa, khách đi bộ khoảng 2h thăm bản.Ăn tối và ngủ đêm tại Săm Khòe.

Ngày 4: Săm Khòe- Vạn Mai- Hà Nội.

Ăn sáng. Đi bộ ra Ngõa. Xe đón khách tại Ngõa quay về Khách sạn HB1 ăn trưa. Chiều về Hà Nội. Kết thúc chương trình tại Hòa Bình.

Giá trọn gói

Đơn vị tính:USD/pax

2pax

3-5 pax

6-9 pax

10-13pax

14-16 pax

17-20 pax

21-25pax

238

192

145

130

117

112

108

  CHƯƠNG TRÌNH 1: 5 NGÀY 4 ĐÊM(MAI CHÂU-PÙ LUÔNG – HÒA BÌNH)

 

Ngày 1. Hòa Bình-Mai Châu-Bao la-Bản Bước

Khách Xuất Phát Sớm Từ Hà Nội lên đến Khách Sạn Hòa Bình đón hướng dẫn địa phương đên Mai Châu ăn trưa, chiều đi bộ từ Nà Mèo, Bản Xô, Bao la đến Bản Bước. Ăn tối và ngủ đêm tại Bản Bước. (Dân Tộc Thái)

Ngày 2. Bản bước- Vạn Mai- Co Lương- Sại- Hang

Sau khi ăn sáng khách đi bộ đến Vạn Mai ăn trưa xe transfer khách đến bản Sại khách đi bộ từ bản Sại đến bản Hang. ăn tối và ngủ đêm tại Bản Hang.( Dân tộc Thái )

Ngày 3.Bản hang-Eo Kén- Pả Ban- Kho Mường

Sau khi ăn sáng, khách đi bộ qua Eo Kén (1h00 đi bộ ngược dốc) khách đến Pả Ban ăn trưa, chiều khách đi bộ đến Kho Mường. ăn tối và ngủ đêm tại Kho Mường.(Dân tộc Thái)

Ngày 4. Kho Mường- Chợ Phố Đoàn- Hin

 Sau khi ăn sáng, khách đi bộ đến chợ Phố Đoàn thăm chợ khoảng 1h00 ( chợ họp vào ngày thứ 5 và chủ nhật ) ăn trưa tại bản Lặn, chiều khách đi từ chợ phố Đoàn đến Bản Hin. Ăn tối và ngủ đêm tại Bản Hin.( Dân tộc Thái)

Ngày 5. Bản Hin- Tôm- Cành Nàng

Sau khi ăn sáng, khách đi bộ tới bản Tôm (3-4h đi bộ). Xe của khách đón tại bản Tôm đưa khách về Cành Nàng. Ăn Trưa tại Cành Nàng. Khách về Hà Nội kết thúc chương trình .

 

Giá Trọn Gói:                                                                                      USD/ pax

 

2pax

3-5pax

6-9pax

10-13pax

14-16pax

17-20pax

21-25pax

 

310

253

194

170

159

152

147

 

    

                             CHƯƠNG TRÌNH2:  PÙ LUÔNG 5NGÀY 4ĐÊM

 

Ngày 1: Hà Nội – Lũng Vân- Bản Tớn.

Khách đi từ HN tới Khách Sạn Hòa Bình I đón HDẫn địa phương đưa khách tới chợ Lũng Vân ( Tân Lạc). Khách bắt đầu đi bộ từ chợ Lũng Vân  tới Bản Rồ  ăn trưa. Chiều khách tiếp tục đi bộ đến Bản Tớn. Ăn tối và ngủ đêm tại Bản Tớn (3h đi bộ/ ngày).

 

Ngày 2: Bản Tớn – Bản Hin.

Sau khi ăn sáng, khách bắt đầu đi bộ từ Bản Tớn ,ăn trưa Picnic. Chiều tiếp tục đi bộ tới Bản Hin. Ăn tối và ngủ đêm tại Bản Hin (6-7h đi bộ/ ngày).

 

 

Ngày 3: Bản Hin – Phố Đoàn- Kho Mường.

Sau khi ăn sáng, khách đi bộ từ Bản Hin đến chợ Phố Đoàn( chợ họp vào thứ 5 và chủ nhật hàng tuần), ăn trưa Picnic trên đường đi. Chiều tiếp tục đi bộ đến Kho Mường. ăn tối và ngủ đêm tại Kho Mường. ( 6-7h đi bộ/ ngày).

 

Ngày 4: Kho Mường – Bản Hang.

Sau khi ăn sáng, khách đi bộ từ Kho Mường đến Pả Ban ăn trưa. Chiều đi bộ từ Pả Ban đến bản Hang. Ăn tối và ngủ đêm tại Bản Hang.( 6-7 h đi bộ/ ngày)

 

Ngày 5: Bản Hang – Bản Sại –Hà Nội.

Sau khi ăn sáng , khách bắt đầu đi bộ từ Bản Hang đến Bản Sại, ăn trưa tại Bản Sại.chiều khách đi từ Bản Sại Tới cầu Phú Lệ. Xe của bên khách đón về Hà Nội. Kết thúc chương trình trekking tại Hòa Bình. 

 

Giá Trọn Gói:                                                               USD/pax

 

2pax

3-5pax

6-9pax

10-13pax

14-16pax

17-20pax

21-25pax

310

253

194

170

159

152

147

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TREKKING TẠI KHUBẢO TỒN THIÊN NHIÊN

PU CANH (ĐÀ BẮC) – HOÀ BÌNH

 

4 NGÀY – 3 ĐÊM

 

Ngày 1: Hà Nội – Hoà Bình – Bản Chàm – Thùng Lùng.

Sáng khách từ Hà Nội lên khách sạn Hoà Bình đón hướng dẫn địa phương của Du lịch Hoà Bình đi Đà Bắc (50 km). Ăn trưa tại bản Chàm ( dân tộc Tày).

Chiều khách đi bộ từ bản Chàm về bản Thùng Lùng (3 giờ đi bộ) . Ăn tối và ngủ đêm tại bản Thùng Lùng. ( dân tộc Tày).

 

Ngày 2: Thùng Lùng – Bản Nhạp.

          Ăn sáng, khách đi bộ từ bản Thùng Lùng đến bản Nhạp. Ăn trưa tại bản Nhạp. (3,5 đến 4 giờ đi bộ).

Chiều khách đi bộ thăm bản khoảng 2 giờ. Sau đó khách tự do tắm suối và tìm hiểu phong tục tập quán của người dân địa phương. Ăn tối và ngủ đêm tại bản Nhạp. (dân tộc Tày).

 

Ngày 3: Bản Nhạp – Đoàn Kết.

          Ăn sáng, khách đi bộ từ bản Nhạp xuyên qua rừng già của khu Bảo tồn thiên nhiên Phu Canh. Ăn trưa pic nic trên đỉnh Bưa Phay.

Chiều khách tiếp tục đi bộ trong khu bảo tồn thiên nhiên về bản Đoàn Kết. Ăn tối và ngủ đêm tại bản Đoàn Kết. (dân tộc Tày hoặc Dzao). (7 đến 8 giờ đi bộ).

 

 

 

Ngày 4: Thẩm Luông – Chợ Ênh – Hoà Bình – Hà Nội.

          Ăn sáng, khách đi bộ từ Thẩm Luông ra chợ Ênh. (chợ chỉ họp vào thứ 3 hàng tuần). Khách tự do thăm chợ. Sau đó xe đón khách về khách sạn Hoà Bình ăn trưa. Kết thúc chương trình tại Hoà Bình. (1,5 giờ đi bộ).

 

Note: - Khách phải chuẩn bị giầy chuyên đi bộ trong rừng, gậy chống, bình sịt côn   trùng.

          - Chương trình này chỉ thực hiện được từ tháng 10 đến hết tháng 4.

- Xe chở khách từ 30 chỗ ngồi chở xuống.

 

Giá trọn gói                                                                  Đơn vị tính USD/khách

 

02 pax

3 – 5 pax

6 – 9 pax

10-13pax

14-16pax

17-20 pax

21-25pax

26-30pax

266

214

160

138

128

123

118

115

 

* Giá trên bao gồm: - Ăn ngủ theo chương trình. Hướng dẫn viên địa phương. Xe tải chở đồ, Nước uống  (01lít trong ăn và 01 lít trong đi bộ).

 Lệ phí tham quan, giấy phép ngủ bản.

 

* Không Bao gồm: chi phí cá nhân, bảo hiểm khách, xe vận chuyển khách

 

PU CANH (ĐÀ BẮC) – HOÀ BÌNH

                                                              4 ngày – 3 đêm

 

Ngày 1: Hà Nội – Hoà Bình – Bản Chàm – Thùng Lùng

Sáng khách từ Hà Nội lên khách sạn Hoà Bình đón hướng dẫn địa phương của Du lịch Hoà Bình đi Đà Bắc (50 km). Ăn trưa tại bản Chàm ( dân tộc Tày).

Chiều khách đi bộ từ bản Chàm về bản Thùng Lùng (3 giờ đi bộ) . Ăn tối và ngủ đêm tại bản Thùng Lùng. ( dân tộc Tày)

 

Ngày 2: Thùng Lùng – Bản Nhạp

          Ăn sáng, khách đi bộ từ bản Thùng Lùng đến bản Nhạp. Ăn trưa tại bản Nhạp. (3,5 đến 4 giờ đi bộ).

Chiều khách đi bộ thăm bản khoảng 2 giờ. Sau đó khách tự do tắm suối và tìm hiểu phong tục tập quán của người dân địa phương. Ăn tối và ngủ đêm tại bản Nhạp. (dân tộc Tày).

 

Ngày 3: Bản Nhạp – Đoàn Kết

          Ăn sáng, khách đi bộ từ bản Nhạp xuyên qua rừng già của khu Bảo tồn thiên nhiên Phu Canh. Ăn trưa pic nic trên đỉnh Bưa Phay.

Chiều khách tiếp tục đi bộ trong khu bảo tồn thiên nhiên về bản Đoàn Kết. Ăn tối và ngủ đêm tại bản Đoàn Kết. (dân tộc Tày hoặc Dzao tiền). (6 đến 7 giờ đi

 

Ngày 4: Đoàn Kết – Bến Hạt (Sông Đà) – Hoà Bình – Hà Nội

 Ăn sáng,  xe transfer đưa khách từ Đoàn Kết ra  Bến Hạt. Tàu đón khách về bến Thái Thịnh. Ăn trưa trêu tàu. Chiều khách về bến Thái Thịnh. Xe đón khách về Hà Nội. Kết thúc chương trình tại Hoà Bình.

 

Note: - Khách phải chuẩn bị giầy chuyên đi bộ trong rừng, gậy chống, bình sịt côn trùng.

- Chương trình này chỉ thực hiện được từ tháng 10 đến hết tháng 4.

- Xe chở khách từ 30 chỗ ngồi chở xuống.

*giá trọn gói :                                            Đơn vị tính: USD/khách

 

2 pax

3-5 pax

6-9 pax

10-13pax

14 -16pax

17-20pax

21-25pax

26-30pax

386

294

200

162

145

137

130

125

 

Giá trên bao gồm:  Ăn ngủ theo chương trình, hướng dẫn viên địa phương, xe transfer từ Đoàn Kết ra bến Hạt, lệ phí tham quan, giấy phép ngủ bản, tàu lòng hồ từ bến Hạt về Thái Thịnh, xe chở đồ, nước uống (01 lít trong ăn + 01 lít trong đi bộ).

 

Không bao gồm :  Chi phí cá nhân, xe chở khách từ Hà Nội lên Hoà Bình và ngược lại.

 

 

 

               

 

 

 

Danh mục