Giới thiệu

16/11/2012

Một trong những sản phẩm cụ thể của hoạt động này là xây dựng trang web cho 8 tỉnh Tây Bắc, đã được SNV chuyển giao cho Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (gọi tắt là Dự án EU) vào tháng 5/2012.

 

Dự án EU sẽ hỗ trợ 8 tỉnh miền núi Tây Bắc, với đại diện là Sở VHTTDL Lào Cai (là trưởng nhóm hợp tác 8 tỉnh) để duy trì và phát triển trang web.

 

Mục tiêu của Trang web:

-          Quảng bá du lịch có trách nhiệm trong nước cũng như quốc tế

-          Quảng bá thương hiệu và sản phẩm du lịch của khu vực đến du khách trong và ngoài nước

-          Cung cấp thông tin về các hoạt động du lịch mang tính liên vùng tới các đối tượng trong ngành du lịch

 

 

Trang web sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm du lịch thuộc 8 tỉnh Tây Bắc, đồng thời cũng giúp thúc đẩy quan hệ đối tác công-tư trong ngành du lịch tại khu vực.

Danh mục