Bảo tồn văn hóa dân tộc Cống

04/05/2017

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho biết: “Hiện nay, dân tộc Cống chỉ có khoảng hơn 2.000 người, cư trú tập trung ở tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Tại Lai Châu, người Cống định cư ở 4 bản là Pô Lếch, Nậm Luồng, Nậm Khao và Nậm Pục (xã Nậm Khao, huyện Mường Tè) với số dân trên 1.000 người, chiếm 50% tổng số người Cống của cả nước. Đồng bào dân tộc Cống ở Mường Tè có đời sống văn hóa khá phong phú với nhiều nét đẹp truyền thống. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 22/9/2004 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ, mục tiêu bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, trong những năm qua, chính quyền các cấp huyện Mường Tè đã đặc biệt chú trọng lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đối với dân tộc Cống, huyện tích cực triển khai Đề án: “Phát triển kinh tế, xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020 và ban hành những văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung nguồn lực bảo tồn nét văn hóa của bà con…”.

k
Lễ hội tết Ngô của đồng bào Cống (huyện Mường Tè) đã được phục dựng và trình diễn tại các sự kiện văn hóa lớn trong và ngoài tỉnh.

 

Chủ trương gìn giữ những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Cống, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã thực hiện nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu và tổ chức các hoạt động để bảo tồn; tìm hiểu và phục dựng những lễ hội truyền thống của dân tộc Cống như: Lễ cúng bản, Lễ hội tết ngô, mở các lớp truyền dạy dân ca... Qua đó, giúp đồng bào nâng cao ý thức gìn giữ các nét đặc sắc, đồng thời bảo tồn những điệu múa, bài dân ca của dân tộc thông qua thành lập đội văn nghệ thường xuyên tập luyện biểu diễn vào dịp lễ, tết, giao lưu với các bản khác. Vừa qua, đội văn nghệ xã Nậm Khao đã được lựa chọn tham gia Hội thi Văn nghệ quần chúng toàn quốc và vinh dự đoạt Huy chương Vàng. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như: ném còn, cầu lông gà, đánh cù, bắn nỏ, đánh đu cũng được bà con chú trọng luyện tập, tổ chức thi đấu.

Có thể khẳng định, việc khôi phục những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cống tại huyện Mường Tè đã bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ. Để tiếp tục bảo tồn và phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Cống theo ông Lý Công Hòa - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện cần tiếp tục có sự đầu tư, tôn tạo cũng như xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm; tập trung đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cấp cơ sở. Ngoài ra, phải có thêm những chính sách thu hút, đãi ngộ với công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cho những nghệ nhân dân gian, văn nghệ sỹ có đóng góp cho địa phương. Đồng thời, có những hỗ trợ thường xuyên, thiết thực và hiệu quả cho hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng của đồng bào Cống, tạo nên sự đồng thuận và hiệu ứng xã hội tích cực.

Đảm bảo những điều kiện này chắc chắn nỗi lo mai một nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc Cống sẽ không còn thường trực đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn.

 Hà Dũng

(Nguồn Lai Châu Online)

Danh mục