Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội "Chợ tình" Khâu Vai năm 2017

25/04/2017

Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại trong lễ hội:

Thi chọi chim Họa Mi ở thị trấn Mèo Vạc.
Xem chọi chim Họa Mi ở thị trấn Mèo Vạc.

 

2.	Điệu múa trong lễ cầu mưa của dân tộc Lô Lô.
Điệu múa trong lễ cầu mưa của dân tộc Lô Lô.

 

3.	Du khách tham gia điệu nhảy trên cây của dân tộc Lô Lô.
Du khách tham gia điệu nhảy trên cây của dân tộc Lô Lô.

 

4.	Du khách nước ngoài thích thú với trò chơi đánh Yến.
Du khách nước ngoài thích thú với trò chơi đánh Yến.

 

5.	Trò chơi bịt mắt bắt vợ thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Trò chơi bịt mắt bắt vợ thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

 

6.	Lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà là một trong những điểm nhấn của lễ hội.
Lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà là một trong những điểm nhấn của lễ hội.

 

7.	Người dân và du khách được thầy cúng buộc chỉ vào cổ tay để cầu mong bình an, hạnh phúc.
Người dân và du khách được thầy cúng buộc chỉ vào cổ tay để cầu mong bình an, hạnh phúc.

 

8.	Thi múa khèn tại lễ hội.
Thi múa khèn tại lễ hội.

 

9.	Khách du lịch thích thú tham gia trải nghiệm “cưỡi ngựa trên cung đường tình yêu
Khách du lịch thích thú tham gia trải nghiệm “cưỡi ngựa trên cung đường tình yêu".

 KIM TIẾN

Danh mục