Tổ chức tiếp nhận tài trợ Lễ hội Hoa ban năm 2017

06/03/2017

 

Đồng chí Phạm Việt Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực tổ chức Lễ hội Hoa Ban nhận tài trợ của Công ty Bay dịch vụ hàng không.

Lễ hội Hoa ban tỉnh Điện Biên năm 2017 sẽ được khai mạc đêm 12/3. Đây là hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu thiên nhiên, đất nước con người Điện Biên trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương, bản sắc văn hóa các dân tộc, danh lam thắng cảnh địa phương... thu hút du khách, bạn bè quốc tế về với miền đất lịch sử Điện Biên.

Tại buổi lễ, có 19 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tham gia tài trợ với tổng số tiền 660 triệu đồng. Công ty Bay dịch vụ hàng không tài trợ 200 triệu đồng, Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên 100 triệu đồng…

 Triệu Mai
Danh mục