Tổng bàn giao các công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai.

20/09/2016

Đây là một trong các hoạt động tiến tới chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai ( 01/10/1991-01/10/2016), thông qua các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh sẽ trở thành đợt giáo dục truyền thống sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn các hoạt động Kỷ niệm với công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, các Chương trình trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Lê Vân Anh

Danh mục