Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mỏ rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016

07/09/2016

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mỏ rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai, năm 2016 là một hoạt động văn hóa – chính trị quy mô lớn được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Ngày hội còn là cầu nối giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh trong khu vực.

Ngày hội được tổ chức là sự kiện chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng, như: Hướng tới chào mừng Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (01/10/1991 – 01/10/2016), ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc tới bạn bè trong nước, quốc tế và đặc biệt hơn đây là một trong những sự kiện khởi động Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc.

Phạm Kính

Danh mục