Độc đáo lễ cấp sắc của người Dao quần trắng ở Yên Thành

28/09/2015
Con trai người Dao quần trắng, từ 10 tuổi trở lên phải làm lễ cấp sắc, thay tên thì được coi là trưởng thành.

Lễ cấp sắc gồm như: cúng tế Bàn Vương, tổ tiên, dựng nhà, đi xa, làm quan làng, đốt lửa và mang vào nhà mới, dòng họ và được cấp âm binh, trao quyền làm thầy…

Ngoài thể hiện nét văn hóa có tính kế thừa, độc đáo riêng của dân tộc Dao quần trắng, lễ cấp sắc còn thể hiện đạo lý làm người, hướng con người tới cái thiện, hướng tới cội nguồn, tổ tiên.

Trong lễ Cấp sắc, người làm lễ sẽ được đổi tên (đặt pháp danh - tên âm), được học những giáo lý về đạo đức, về nhân sinh quan. Lễ cấp sắc được tổ chức thâu đêm suốt sáng trong khoảng từ 2 đến 3 ngày cùng  nhiều các nghi lễ khấn, cúng. Trong thời gian tiến hành lễ Cấp sắc, tất cả các thầy mo, thầy tào, gia chủ, mọi người đến dự lễ đều phải ăn chay, không sát sinh, không ăn mỡ động vật.

Kết thúc lễ Cấp sắc là lễ khao làng, đây là một nghi thức độc đáo thể hiện cuộc sống cộng đồng đoàn kết của người Dao quần trắng. Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi lại trong lễ Cấp sắc của người Dao quần trắng xã Yên Thành (Yên Bình):

Lập đàn cúng ngoài trời mời thần linh, thánh mẫu, tổ tiên, bà mụ về thụ hưởng lễ vật phù hộ cho con cháu và trình báo các nội dung làm lễ Cấp sắc.
Múa Ngũ thương gà, với hàm ý xua đi cái xấu, bệnh tật, những điều không may mắn và giúp người đàn ông thêm sức khỏe, có ý chí đảm đương tốt vị trí trụ cột trong gia đình.
Thầy đọc cho người thụ lễ mười điều nguyện, mười lời thề và mười điều cấm như không được sống gian lận, khinh người, không được chửi mắng bố mẹ...

Nguồn báo Yên Bái

Danh mục