Khai giảng lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng

09/10/2014

Đến dự khóa tập huấn có đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND xã Thanh Nưa, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Điện Biên cùng đại diện các phòng ban và đơn vị trực thuộc Sở.

Lãnh đạo Sở chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên và các học viên

Đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham gia khóa tập huấn, các học viên được thông tin, tìm hiểu rõ hơn về du lịch có trách nhiệm; Phát triển các sản phẩm du lịch có trách nhiệm, mang lại lợi ích kinh tế nhưng vẫn bảo vệ cộng đồng và môi trường địa phương, tránh những tác động tiêu cực của du lịch có thể mang lại.

Các học viên cũng được diễn tập các tình huống thực tế trong quá trình phục vụ mô hình du lịch cộng đồng thông qua các buổi thảo luận, hoạt động theo nhóm...

Thu Trang - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên

Danh mục