Điện Biên nơi khởi nguồn cho sự độc lập

03/06/2014

       Ngày 20/11/1953, thực dân Pháp chiếm đóng Ðiện Biên Phủ, biến nơi đây thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Vào 17h30’ ngày 7/5/1954, Tướng Ðờ Cát (De Castries) và toàn bộ quân đội đóng tại Điện Biên Phủ (gồm khoảng 16.200 binh sỹ) bị loại khỏi vòng chiến đấu. Chiến thắng Ðiện Biên Phủ đã gây một tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung.  “Chiến thắng Điện Biên Phủ là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử” (lời Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Danh mục