Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

08/04/2014

 

Ruộng bậc thang là loại hình canh tác mang đặc trưng riêng của cư dân khu vực Đông Nam Á. Việc khai phá ruộng bậc thang là một công việc lâu dài, có tính truyền đời thể hiện tính thích ứng của con người với môi trường thiên nhiên. Vì vậy, sự tồn tại của ruộng bậc thang là minh chứng rõ ràng nhất cho sự định cư lâu đời của đồng bào các dân tộc trên vùng đất này. Bên cạnh những giá trị về vật chất, lịch sử, văn hóa thì ruộng bậc thang Hoàng Su Phì còn mang giá trị thẩm mỹ cao và giàu tính nghệ thuật, được hình thành trong quá trình lao động của người dân, là phương thức sản xuất phổ biến, lâu đời và thường xuyên nhất hàng trăm năm nay.


Trong đời sống xã hội của đồng bào, ruộng bậc thang còn được xem là thứ tài sản rất quý giá, được truyền từ đời này sang đời khác. Bên cạnh đó, những thửa ruộng bậc thang lại mang sắc thái, phong tục, tập quán canh tác, sinh sống riêng của từng dân tộc. Mỗi dân tộc lại có các tín ngưỡng, nghi lễ cúng bái, cầu mùa, cầu  mưa, mừng cơm mới khác nhau. Chứa đựng trong đó là chiều sâu văn hóa từng tộc người.  Sự ra đời của phương thức canh tác ruộng bậc thang phản ánh rõ nét văn hóa, phong tục, tập quán cư trú và sinh sống của đồng bào các dân tộc do người dân sáng tạo nên. Nó gắn liền với các hoạt động lao động, sản xuất của người dân. Năm 2011, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Danh thắng quốc gia.

Hoàng Mạnh Hưng

 

Danh mục